wordpress templates : wordpress templates

AKTIVITY KLUBU


An-2 Veteran Club se zabývá letectvím a činnostmi s ním spojenými tak, aby svými aktivitami působil osvětu mezi leteckou i laickou veřejností a podporoval vznik a činnost podobných sdružení. Ve spolupráci se svými partnery se An-2 Veteran Club účastní mnoha leteckých akcí, případně se podílí na jejich organizaci nebo je i samostatně pořádá.


>>> letecké dny, případně programová vystoupení klubu na leteckých dnech či přehlídkách

>>> setkání domácí i zahraniční letecké veřejnosti a příznivců letectví

>>> tandemové seskoky

>>> zajištění letadel pro sportovní parašutistické provozy

>>> propagační seskoky

>>> prezentace letounů An-2 prostřednictvým An-2 DISPLAY TEAMU

>>> fotografické a pozorovací lety

>>> letecké výlety

>>> firemní a klientská letecká setkání - ADRENALIN AIR SHOW

>>> soukromé nebo firemní společenské akce

>>> pravidelná účast na mezinárodních sletech letounů An-2

>>> marketingové, reklamní i publikační aktivity zaměřené na propagaci letectví a jeho příznivců