wordpress templates : wordpress templates

Něco málo o našem klubu


Klub vznikl v roce 2001 se záměrem v plnohodnotném leteckém životě udržet a provozovat letoun Antonov An-2, v současnosti největší dvouplošník na světě. Aviatika na strojích těžších než vzduch již vstoupila do druhého století své existence, přičemž typ An-2 svoje řádky do leteckých kronik zapisuje už od 31. srpna 1947 a dnes mu již oprávněně patří status jednoho z nejslavnějších letadel.


An-2 Veteran Club provozuje vlastní "Anduly", o které pečuje, a se kterými jako s "historickými" letadly létá pro radost svoji i radost leteckých přátel. Letoun OK-XIG, vyrobený v polském Mielci v roce 1968, OK-HFL vyrobený též v polském Mielci v roce 1985 a dalé pak je provozavetelem zapůjčeného letadla OK-VHC, vyrobeném v roce 1990.


Klub působí jako sdružení příznivců letectví, kteří chtějí přinášet neopakovatelné zážitky z létání a dojmy z nevšedních pohledů na svět z nebe nejen sobě, ale i všem ostatním. A to jak aktivním pilotům nebo parašutistům, tak i těm, kteří třeba jen zvědavě vzhlížejí, když někde vysoko nad hlavou uslyší zvuk motoru letadla či jen koutkem oka spatří ve stoupavých proudech kroužící větroň nebo prostorem tiše snášejícího se parašutistu. Naším mottem je:


"VŠE CO DĚLÁME, DĚLÁME PRO RADOST Z LÉTÁNÍ"


Základnou pro letouny An-2 Veteran Clubu je mezinárodní letiště v Hradci Králové, kde také probíhá většina aktivit klubu. Činnost klubu se řídí stanovami, zdrojem prostředků k činnosti klubu jsou příspěvky členů, vlastní výdělečná činnost klubu a dary sponzorů a mecenášů klubu. Pro setkání s příznivci klubu, pro školení pilotů, mechaniků a jiné klubové akce An-2 Veteran Club využívá též areál rekreačního střediska Kamenec v Orlických horách.